Takaisin edelliselle sivulle selaimen Takaisin / Back -painikkeella

 

Henkien ja enkeleiden filosofinen sanoma vuodelle 2008

 

Arkkienkelit Gabriel, Mikael ja lukuisat muut henget ovat puhuneet minulle jo vuosia, tuoden selkeää tietoa

tästä ennenkuulumattomien muutosten ja mahdollisuuksien ajasta ja tulevaisuuden näkymistä henkilökohtaisina tietoina yksityisille ihmisille ja nyt he ovat kertoneet tulevasta ihmisten kohtalosta ja toivosta minun kauttani koko kansakunnalle. Toivottavasti osaan tulkita heidän sanomansa oikein ja toivottavasti kirjoitan nekin sanonnat ja sanat oikein, joita en ehkä itse ymmärrä.  He ovat kertoneet, että maailmassa on paljon ihmisiä jotka kertovat olevansa enkelien ja henkien asialla ,mutta näin ei valitettavasti ole. Osa heistä on ns. turmiollisia koko enkelikaartille ja hengille, he väittävät monia asioita , että asiat je viestit tulevat enkeleiltä, mutta 100 vain 1 keskustelee oikeiden enkelien ja henkien kanssa. Suurinosa ihmisistä jotka sanovat, että he puhuvat enkelien kanssa tai antavat enkelienergiaa on vääristynyttä. Ja jokainen voi sisimmissään tuntea onko tehnyt oikein vai väärin, vaikka toiset ovatkin menneet niin pitkälle tässä asiassa , että he itsekkään eivät tiedä onko asia aitoa vai ei, koska he elävaät täydessä luulossa/illuusiossa ja itse rakkaudessa, he lukevat kirjoista ja muista artikkeleista miten jokin tekniikka tehdään tai saavutetaan ja lulevat sen jälkeen olevansa alan asiantuntijoita.

Nämä enkelit ja henget ovat kuitenkin teheet hyvin selväksi, että mahdollisuus siirtyä syvemmille vapauden ja persoonallisen täyttymyksen tasoille vaatii meitä jokaista tutkimaan itseämme syvällisesti - olemaan halukkaita muuttamaan totuttuja pelkoon ja eloonjäämiseen perustuvia valintojamme ja

siirtymään haluttuihin, vastaanottavaisiin, edistäviin valintoihin parantuaksemme, kasvaaksemme ja laajetaksemme. Toivottavasti  käsitämme tämän sisäisen matkan mahdollistamista antamalla vihjeitä energeettisistä muutoksista, jotka

pyrkivät ottamaan sijaa tiettynä aikana. Selkeän tiedon perusteella olemme voimallisempia tekemään tietoisia ratkaisuja. He kertovat myös meitä kohtaavista tapahtumasarjoista, joita kaikkia en voi tähän kirjoittaa, koska minua syytettäisiin korkeimman tahon ja päättäjien moraalittomasta herjauksesta.

Elämme ennenkuulumattoman planetaarisen evoluution aikaa, kiihtyvämpää kuin mitä koskaan on tunnettu kirjatun historiamme aikana. Ihmisille kaikkialla maailmassa on epäilemättä selvää, että MUUTOS on päivän tunnussana. On myös elintärkeää muistaa, että muutoksessa omat VALINTAMME määräävät sen, millaiseksi maailmamme muodostuu. Meidän tulee päättäväisesti mennä eteenpäin, vaikka valtiomme hallitus sitä yrittää muuttaa muuksi ja sabotoida. Olemme yksilöinä VOIMAKKAITA, erityisesti liittyessämme yhteen muiden kanssa, jotka työskentelevät saavuttaakseen yksilöllisen voimansa rakkauden hengessä/nimessä. Olemme huomanneet työskennellessämme tuhansien ihmisten kanssa useissa maailman eri kolkissa, että kokemuksissamme on olemassa monia yhtäläisyyksiä liittyen tähän prosessiin, jota käymme nyt planeettana läpi. Tämä on rauhoittavaa, koska se muistuttaa meitä siitä, että emme ole yksin. Kohdatessamme meille esitettyjä haasteita, siirrymme planetaarisen vihkimyksen tämänhetkiseen mahdollisuuteen, keskittymisestä ihmisyyden samankaltaisuuteen maailmanlaajuisesti tulee olemaan suuri apu. Alla alkaa heidän sanomansa, TOIVON  että olen teille hyödyksi.

 

FYYSISET JA TUNNE-ELÄMÄN OIREET

Saavuttaessamme tämän vihkimysprosessin ratkaisevan keskivaiheen, jatkamme voimakkaan sillan luomista alhaisemmasta itsestämme sydämeen. Jotta tämä voisi tapahtua, meidän on muunnettava alemman itsemme hengissäsäilymisen näkökulma koossapitävämpään kokonaisuuden näkökulmaan. Sydämen näkökulmaan liittyminen näiden neljän kuukauden aikana on kaikkein vaikututtavinta ja voimakkainta ja se on portti sydämeen, joka

on yhteydessä anteeksiantoon ja hyväksyntään. Monet ihmiset elävät harhaluulossa, että anteeksianto on mentaalinen

päätös. Tämä on vain yksi askel koko prosessissa. Päätös anteeksiantamisesta edellyttää myös syvällä sisimmässämme pidetyn emotionaalisen anteeksiantamattomuuden käsittelemistä. Mietipä tätä... kun päätämme antaa anteeksi jollekulle itsemme ulkopuolella kunnioittamatta sitä osaa meistä, joka todella koki tuon trauman ja epätasapainon, petämme sen osan itsestämme. Näille haavoittuneille osillemme tulee antaa mahdollisuus käsitellä ja kokea vihan, itsesäälin

sekä puolustautumisen tarpeen tunteita (esimerkkeinä emotionaalisen haavoittumisen epätasapainosta). On ihmisiä sosiaalialalla ja lääkintäalalla, joiden tehtävänä on auttaa, mutta heidän oman ylpeyensä ja vääryytensä estävät oikeita ihmisiä auttamasta toisia hätää kärsiviä. Toinen harhakäsitys tunteiden vapauttamista ja ilmaisemista koskien on,

että näitä haavoittuneita tunteita ei tarvitse ilmaista kenellekään. Ja että näiden tunteiden purkamisesta toiseen ihmiseen ei todellakaan ole apua. Meidän tulee yksinkertaisesti tunnistaa tunteet, antaa niille ääni ja vapauttaa patoutunut energia. Tähän on useita eri keinoja. On hyvin tärkeää, että opettelemme käyttämään hengitystä, liikettä ja ääntä saadaksemme nämä energiat liikkeelle - niin että voimme kunnioittaa niitä, ottaa vastuun niistä vapauttaessamme itsemme niiden menneisyydessä kiinnipitävästä otteesta. Siirtyessämme hyväksymiseen ja anteeksiantoon niin mentaalisesti kuin emotionaalisesti parannamme menneisyyden kiinnittymisten syvempiä kerroksia - alemman itsen kolme epäterveellistä energiaa - houkutus, kiinnittyminen ja halu. Tänä aikana on ensiarvoisen tärkeää, että jatkamme kaikkien niiden asioiden, ihmisten ja tilanteiden tutkimista, jotka heijastavat sitä, mikä meissä on epätasapainossa – selkeänä tarkoituksenamme siirtyä kohti hyväksyntää ja anteeksiantoa. Tämä mahdollistaa hyväksynnän ja anteeksiannon niille itsessämme oleville osille, jotka heijastuvat näissä tilanteissa. Kohdatessamme nämä energiat ja siirtyessämme ulkoisesta fokuksesta sisäisen yhteyden rakentamiseen tulemme valmistamaan tietä sielulle, jotta se voi kohota ja täyttää todellisuutemme tyydyttävämmillä tavoin kuin mitä olemme aikaisemmin kokeneet.

 

TAMMIKUU

Tammikuu keskittyy puhdistamaan kolmannesta ja viidennestä energiakeskuksesta lähtöisin olevia asioita. Tässä kuussa kohtaamme muuttuvat sitoumukset, jotka liittyivät haluumme aineeellisen maailman tavaroiden ja muodon toteuttamisen suhteen. Ulkoinen fokuksemme jatkaa siirtymistä sisäiseksi sitoutumiseksi ja yhteydeksi Itseen. Luovumme myös vanhoista tavoista hakea lupa ulkopuoleltamme. Tämä tulee tapahtumaan siirtyessämme anteeksiantoon ja ymmärtäessämme syvemmän sisäisen totuuden voiman. Tulemme huomaamaan viimevuotisen runsauden palvonnan jäänteet tämän vuoden niukkuuteen. Ihmisten kyky ostaa ja myydä on olematon, liian isot ligviditeetit ovat särkeneet yhteisen imperfektin ja globaali on kadoksissa. Tänä aikana korkeampi tahto liittyy kohoaviin sielun energioihin. Erityisen haasteen alaisina olevat karmallisten ihmissuhteiden vapautumis- ja muutosprosessit syvenevät, kun vastaamme lisäämäällä anteeksiannon energioita. Myös ihmisten tarve samanarvoisuuteen tulee ilmeisemmäksi. Tarve ympärillämme olevien asioiden ja ihmisten kontrollointiin tulee vähenemään tämän prosessin aikana oppiessamme valitsemaan ja tyydyttämään itsemme sisimmästämme käsin. Se, mistä luovutaan tämän neljän kuukauden aikana, heijastaa tammikuussa halun haasteita, helmikuussa kiinnittymistä ja muodon ihanteiden houkutusta maaliskuussa. Tämä kattaa kolme alinta energiakeskusta. Ensimmäinen energiakeskus on selkärangan tyvessä. Toinen energiakeskus on navan alueella ja kolmas on solar plexuksen keskellä. Me kohtaamme tammikuussa ihanteemme ja harhaluulomme - paljastaen kaiken sen, mikä pitää meidät kurjuudessa, tuskassa ja epämukavuudessa.

Joudutte kasvotusten oman erillisyyden valintanne kanssa, mikäli se on vielä ennallaan. Tulette käsittelemään paljon kontrollia koskevia kysymyksiä, tapoja joilla olemme etsineet identiteettiämme illusioiden avulla tai yrittämällä saavuttaa tyydytystä toisia manipuloimalla. Syventyessänne ja kohdatessanne nämä asiat, tulette löytämään syvempiä totuuden kerroksia ja tapoja olla suhteessa Itseen. Tulette löytämään tunteen syvemmästä identiteetistä ja itsenäisemmästä elämästä / olemassaolosta. Tänä aikana opetellaan vapaaehtoisesti ilmaisemaan kohoava totuutemme -

mitä sanomme ja miten sen sanomme. Tulemme tietoisiksi vanhoista tavoistamme ilmaista itseämme, jotka perustuivat yritykseen nähdä tietyllä tavalla egon naamion kautta. Voitte myös löytää itsenne ajoittain ilmaisemasta tahattomasti – asiat vain putkahtavat suustamme spontaanin totuuden kerroksista. Tulette luopumaan yhä enemmän tavoista, joilla kontrolloitte ilmaisuanne ja luovuuttanne, tavoista jolla naamionne on vääristänyt ilmaisuanne. Valitessanne näistä asioista vapautumisen, tulette siirtymään syvempään totuuteen. Tulemme yhä tietoisemmiksi kahden valinnan välisestä erosta. Kannan ottaminen/vastaaminen suhteessa reagointiin alemmasta tahdosta käsin. Harhakuvat, kiinnittymiset ja "saavutukset" tulevat olemaan kolme keskeistä asiaa. Näitä asioita käsitellessämme päädymme tutkimaan syvempää arvoa, tarkoitusta ja aikomusta. Tammikuussa pääaiheena on elämämme syvempi ARVO. Fyysisesti voimme kokea paljon tuntemuksia solar plexuksen ja kurkun alueella, liikehdintää ja rakentumista kallonpohjan alueella. Muita mahdollisia oireita ovat kivut niskan takaosassa, jotka johtuvat tahattoman ilmaisun estymisestä, jota emme vielä salli osaksi kasvuamme. Puolustautuminen voi laueta tällä alueella. Voitte tuntea paineen tunnetta sydämen energiakeskuksen takana (sydämen tahto, joka laukeaa, kun korkeamman ja alhaisemman tahdon välillä vallitsee ristiriita) ja muuta liikettä energian särkiessä sydäntä ympäröivän panssarin. Tämä energia on estänyt sielun tahtoa tulemasta tietoiseksi osaksi elämäämme. Aktivoitumista tapahtuu kehossa myös kateenkorvan alueella, joka voi

herkistää immuunijärjestelmäämme. Lantion alueen aktivoituminen, kivut ja säryt ovat mahdollisia. Ihmiset tulevat havaitsemaan paljon emotionaalista liikehdintää, kun itsen syyvyksiin avautuu yhteys ja se koetaan haasteena. Pelko ja ahdistus lähtevät usein ensin liikkeelle tunteiden kanssa, jotka ovat vallitsevampia helmikuussa. Ihmiset

saattavat joutua myös yleisen apatian valtaan - tältä liikehdinnältä puolustautumisesta luovutaan passiivisesti.

 

HELMIKUU

Jatkaessamme keskittyneesti siirtymistämme anteeksiannon ja luopumisen läpi, siirrymme nyt yhä täydellisemmin toiseen ulottuvuuteen (alemman itsen emotionaalinen kiinnittyneisyys) ja uuteen maailman katselmukseen (sielun ohjaus tai intuitio ja tietäminen). Irroittautuessamme yhä enemmän aineellisen maailman tenhoavista asioista, alamme kokea niitä tapoja, joilla omaa totuuttamme on vääristetty. Alamme vapauttaa tammikuussa löytämiemme harhakuvien energioita. Muistakaa, että nämä kiinnittyneisyydet ovat olleet paikallaan peittämässä jotain, mikä on tuskallista ja mikä on ollut varastoituna alitajuntaan. Siksi helmikuu saattaa ollaa suuren puhdistautumisen ja runsaan tunneliikehdinnän kuukausi suojahaarniskojen ja puolustusenergioiden vapautuessa. Syviä tunteita käsitelleille tämä kuukausi voi tarjota lisää "ahaa" elämyksiä ja paljastuksia niiden saavuttaessa syvempää hyväksyntää ja uusia tietoisuuden tasoja. Olemassaolevan hyväksyminen luo sydämeen tasapainoa, joka sekoittuu syvällisempään myötätuntoon. Jotkut saattavat

kokea äärimmäisyyksiin menemistä tunteiden liikkuessa kaikkialla. Maailmannäyttämöllä saatetaan nähdä liikehdintää ja aktivoitumista, mikä heijastaa epätasapainossa olevien tunne-energioiden kohoamista. Voitte havaita yhä enemmän puheita hyökkäyksistä ja terrorismista, kun seuraava osa Uudesta Maailmanjärjestyksestä suunnittelee luovansa yhden

maailmanhallituksen, sotilaspoliisin jne. Jotkut tuntevat olevansa kadoksissa näiden kahden kuukauden aikana ja käyvät läpi surun ja menetyksen tunteita. Fyysisinä oireina ilmenee ruoansulatuksen häiriöitä, erityisesti (kuona-aineita) poistavissa elimissä (kuten munuaisissa). Ripuli ja ummetus ovat mahdollisia. Nämä kaksi häiriötilaa johtuvat kontrollista kiinnipitämisestä ja itsekontrollin menettämisen pelosta. Ärsytys tai ihottuma peräaukon alueella on myös mahdollista. Hyvä uutinen on se, että totuuden syvemmät tasot tulevat nousemaan esiin syvempänä puhtautena. Tulemme ymmärtämään, missä ulkoinen yhä vetelee ja ohjailee tuota totuutta. Monet tulevat kokemaan tunteiden kohotessa lisääntyvää aktiivisuutta sydämen ja solar plexuksen alueella. Sydämen syvempi tunnekokeminen tulee kuitenkin mahdolliseksi siirtyessämme yhä enemmän TARKOITUKSEEN. Syviä tunteita tullaan kokemaan rinnan

parittomien osien aktivoituessa. Saatatte olla tietoisia kuumuudesta ja lämmöstä tällä aluella sielun energioiden noustessa sydämen alueelle. Lihasten päästäessä irti houkutuksista ja puolustautumisesta, tällä aluella saattaa tuntua kipua. Vääristymien esittäminen ja vastaanottaminen tulee yhä ilmeisemmäksi syvemmillä tasoilla. Tulemme harrastamaan paljon itsetutkiskelua sisäisen totuuden noustessa ja mikäli sallimme liikkeen ja paljastumisen, sitä peittänyt häpeä tulee vapautumaan. Suurempi vastaanottavaisuus ja merkitys tulee saamaan sijaa, jos tämän prosessin

annetaan tapahtua. Jotkut voivat kokea OLEMISEN todellisen läsnäolon sydämessä, erityisesti ajan kuluessa enemmän. Se tulee kasvamaan kuin voiman tunteena sydämessä. Olemassaolo / oleminen sinällään tuntuu voimalliselta. Tämä tulee herättämään intuition yhä täydellisemmin ja vapauttamaan meidät kiintymyksistämme. Intuitio tulee perustumaan

kaikkein korkeimpaan hyvään. Syvällisempi hyväksyminen tulee nousemaan yhteydestä asioiden tarkoitukseen.

Alamme myös nähdä mikä vaikutus todellisella olemisella on - ja miten vaikutus vähenee yrittäessämme kontrolloida. Helmikuu on muutenkin ulkoisiltaan lämpötiloiltaan epävakaa, kuten herrojen päättäväisyydet, pakkanen vaihtuu lämpöasteisiin kuin herrojen mielipiteet sodasta rauhaan. Isot haluavat liittyä tietämättömään suureen illusioon, josta poispääsyä ei ole, kansa kokee joutuneensa ojasta allikkoon ja ihmiset potevat kehollansa kaiken tämän tajuamatta sairauden syntyä ja olemusta.

 

MAALISKUU

Tämä kuukausi liittää ensimmäisen energiakeskuksen (saavutusten muodon maailmaan) seitsemänteen energiakeskukseen (korkein sielun tarkoitus). Terävä huomiokyky, valinnanvapaus, anteeksiannon ja maailman

palvelemisen suuntautumisen kanssa tulevat myös olemaan huomion keskipisteinä. Elämänne laatu parantuu, mutta toisaalta köyhyys, niin kuin ihmiset sitä kutsuvat, astuu maahan. Joillekin tämä tuottaa suunnatonta tuskaa. Päättäjät ajavat liikaa omia asioitaan pitääkseen kansan tyytyväisenä. Mutta myös alamme ymmärtää,MIKSI olemme menneisyydessä kokeneet houkutuksia tietyillä tavoilla ja alamme luopua tästä siirtyäksemme syvällisempään aikomusten ja maailman palvelemisen ymmärtämiseen. Tämä tulee olemaan aikaa, jolloin syvennät omaa AIKOMUSTASI vapauttaen muotoa lähteestä yhä enemmän aikomustasi ilmaisevalla tavalla. Lahjojenne ja kykyjenne

syvempi ohjautuminen maailmaan tapahtuu, kun liitytte syvempään sielunmerkitykseen ja koette yhä vähemmän tarvetta hyväksyntään. Ihmissuhteiden tarkoitus, arvo ja aikomus tulee muuttumaan. Tulette luopumaan hyvin monista valtataisteluista ihmissuhteissanne. Tulette havaitsemaan monien ihmissuhteissa ilmenneiden epätasapainoisuuksien

parantumisen. Vanhojen harhakuviemme kipu kohdataan myös yhä täydemmin. Ei ole olemassa mitään ideaalista muotoa, joka voisi tyydyttää osaa Itsestä, ellei sen lähde ole sisimmässämme. Kohdatessanne vanhat tuskanne ja

siirtyessänne sen läpi anteeksiantoon ja hyväksyntään, tulette löytämään itsestänne selkeän merkityksen kokemuksen.

Henkiset ihanteemme saattavat herätä liittäessämme seitsemännen energiakeskuksemme itseinnostukseen ja paljastuvaan totuuteen siitä, keitä todella olemme. Silloin koemme suurempaa tasapainoa elämissämme. Tulemme yhä tietoisemmiksi jaksoista ja malleista häivyttämällä vaurioittavat jaksot elämästämme. Helmikuussa käsittelemiemme tunteiden johdosta meillä on nyt kyky tehdä selkeämpiä valintoja. Saamme kokea ensimmäisen kerran mitä valinnanvapaus tarkoittaa. Tähän asti olemme tehneet valintamme ulkoisten saavutusten perusteella. Tulemme muokkaamaan Itsen totuutta paljon vähemmän, mikäli käytämme jokaisen kuukauden valmistautuaksemme tähän kuukauteen. Luovuutemme tulee heräämään uusin tavoin korkeamman tahdon ja seitsemännen energiakeskuksen Jumalaisen suunnitelman kautta. Karmiset kysymykset tulevat nousemaan esiin sielun verkoston kanssa. Tulemme näkemään selkeämmin ihmiset, jotka ovat palvelleet esitaistelijoinamme tai vastustajinamme. Kohdatessamme nämä jaksot, tulemme tuntemaan lyhytaikaisen houkutuksen otteen ja sen mielivaltaisuuden. Tämä tulee johdattamaan meidät seksuaalisen voiman muodonmuutokseen ja siirtämään meidät vapaiden valintojen voimaan. Seksuaalisen energian suuntautuessa sisäisestä ulkoiseen, alamme paljastaa sielun armolahjoja. Tämä syntyy yhteydestä totuuteen siitä, keitä olemme. Kehon alaosissa tulee olemaan paljon energian liikettä - lonkat ja lantio, alaselkä aina sääriin ja jalkateriin asti. Vatsa voi olla yhä aktiivinen. Rinnan yläosa ja sydänenergiakeskuksen takaosa jatkavat liikehdintäänsä.

 

HUHTIKUU

Tullessamme tämän neljän kuukauden jaksoon, joka on yrittänyt paljastaa OLEMASSAOLON / OLEMISEN SYVYYDEN jokaiselle meistä, tämä kuukausi saattaa kaikki energiakeskukset sydämen muotoon. Nyt käsittelemme

kaikkia sydämen portteja, jotka yhdistyvät voimakkaalla tavalla. Tämä kuukausi valmistaa meitä OLEMASSAOLON LAAJENEMISEEN tämän vuoden seuraavien neljän kuukauden aikana. Tulemme rakentamaan voimantunnetta sydämissämme. Tulemme tuntemaan yhteyden kaikkien ensimmäisen kolmen kuukauden aikana rakennettujen

energiakeskusparien välillä. Voimme tuntea lämpöä ja hehkumista sielumme alkaessa liikkua ja säteillä. Kruunuenergiakeskus ja pienemmät energiakeskukset pään kruunun ympärillä tulevat avautumaan merkittävästi

tänä aikana. Olo saattaa olla sekava ja tuntemukset voivat vaihdella raskaudesta keveyteen. Flunssatuntemuksia saatetaan kokea koko tämän jakson aikana. Kuumat aallot tietyillä kehon alueilla ovat tavallisia. Pää ja kasvot kuumenevat. Sydämessä on voimakkaita virtauksia. Voimme kokea sydämen takana energiapurkauksia, jotka leviävät luoden tunteen ajan ja paikan tajun menetyksestä. Kaikki voi tuntua unenomaiselta tai keinotekoiselta. Sydämen takana sijaitseva rakenne alkaa siirtyä. Tämä tullaan huomaamaan lineaarisesta ajasta vapautumisen ja suuremmasta läsnäolemisen tunteesta. Saatamme tuntea tämän läsnäolon sielun kohdussa, säteilevän solar plexuksesta ja sitten sydämestä. Jatkaessamme eteenpäin nämä kaksi aluetta tulevat liittymään yhteen. Selkärangan alueella tulee olemaan aktiivisuutta korkeamman tahdon rikkoessa alemman tahdon malleja (= kontrolli, manipulointi, hallitseminen jne.). Selkärankaa pitkin tulee virtaamaan enemmän energiaa. Alemmassa kehossa tulee olemaan liikettä, joka aktivoi seksuaalista energiaa ja tajua aikomuksesta. Seksuaalinen energia on luova energia (vastakohtana pelkälle tyydytykselle). Myös sydän kiihdyttää seksuaalista energiaa. Kehossa ylös ja alas liikkuvat energia-aallot paljastavat yhä useammin Syvemmän  yhteyden Itseen. Tulette olemaan kuin kokemusten syvä valtameri ja läsnäolo. Tapahtuu paljon puhdistumista, mikä johtaa Itsen syvyyksien uuteen yhdistymiseen tämän neljän kuukauden jakson aikana.

 

Älkää unohtako, että tätä kaikkea hallitsee maailmankaikkeus. Se tarkoittaa sitä, että elämme valtavaa muutoksen aikaa.

Tahdon ylemmälle tahdolle antautumisen aikaa siirtäessämme sielun tahdon sydämeen! Tämä on hyvin jännittävää aikaa olla olemassa, peräänkuuluttaa elämän voimaa ja valita todella ELÄVÄNSÄ sisäisestä totuudesta, aikomuksesta,

tarkoituksesta sekä Itsen ja toisen arvosta.

 

Toivon sydämestäni, että tämä enkeleiden ja henkien sanoma avaa silmiämme.

 

T: Valkoinen Noita