NUMEROLOGIIKKAA SANOIN

kaks` armon lahjaa: pojan ja hengen,
kaks` sakramenttia antoi herra.
kaks` osaa herran oprtuksessa,
kaksi taulua jumalan laissa,
kaks` osaa sulla: ruumis ja sielu,
kaksi paikkaa täällä lähtös` jälkeen.

kolme persoonaa yhdes` jumalas`,
kolme lahjaa sinun autuudessas`,
kolme käskyä vaatii rakkauteen,
kolme vihollista meit ahdistaa.
kolme säätyä asetti jumala,
kolme muista ain` ajatella.

neljää vartiot muista päivin, öin,
neljän evankeliumin oppia.
neljä täällä porrasta synnillä,
neljä peltoa sanan kylvöllä,
neljä on alkiainetta luotu,
neljä ikää ihmiselle suotu.

viis` sikliä (=sekeliä) painoi esikoiset,
viis` kiveä goljatin linkosi,
viisi haavaa sielusi paransi,
viisi hyvin käytä järkeäsi.
viisi viisasta taivaan häihin pääs`
viisi tyhmää ikuiseen kuoppaan jäi.

kuusi päivää jumala mailmaa loi,
kuusi vuosituhatta on ikä sen.
kuus` on osaa monen elämällä,
kuusi rakkauden työtä täällä tee.
kuus` jäsentä opi leikkaamaan pois,
kuus` iloa että sulle herra sois.
kuutta asiaa herra vihaa,

seitsemää hän ei edessään siedä:
ylpeitä silmiä, petollista kieltä, viattoman veren tahrimia käsiä, sydäntä, joka punoo ilkeitä juonia, jalkoja, jotka rientävät rikoksen teille, väärää todistajaa ja vilpin puhujaa ja ihmistä, joka yllyttää veljen veljeä vastaan.
seitsemäs päivä on pyhitetty,
seitsemän pyhän hengen lahjoja,
seitsemän kertaa vuos` pyhä veri.
seitsemän on sanoja ristillä,
seitsemän rakkauden käskyjä,
seitsemän rukousta isä meidäs`.

kahdeksan oli sielua arkissa,
kahdeksan päivää lapsen leikkaukseen.
kahdeksanten` päivän` sai jeesus nimen,
kahdeksan autuutta hän lahjoittaa.
kahdeksan kannelta daavidilla,
kahdeksanten` vuoten` joosia herran löys`.

yhdeksänten` hetken` jeesus kuoli,
yhdeksän hänt` kiittämättä jätti.
yhdeksänkymmentäyhdeksän eksyi,
yhdeksännell` hetkell` huokas` hurskaat.
yhdeksän rappua taivaaseen vie,
yhdeksää vikaasi karttaa taida.

kymmentä ei pyhää sodomaassa,
kymmenestä käskystä hyödyn saat.
kymmenentuhatt` leiviskää velkas,
kymmenenkertainen jeesuksen piina.
kymmenen kertaa pyhemmäks` tule,
kymmenykset tuloistasi anna.

yksitoista jäi juudaksen jälkeen,
yksitoista jeesuksensa jätti,
yhdellätoista hän haavat näytti,
yhdelletoista hän avaimet antoi,
yhdestoista edes` taivaaseen meni,
yhdestoista hetki kunnian tuo.

kaksitoista uskonkappaletta
kaksitoista apostolia antoi.
kaksitoista päivässä tunteja,
kaksitoista jalokiviä taivaan.
kahdentoista jeesus opetti,
kaksitoista helmiä tuotti.

VALKOISEN
NOIDAN PUOTI

NOITAKERHO

MENNYT ELÄMÄ

MEEDIO

NUMEROLOGIIKKAA

NUMEROIDEN
TARKOITUS