NUMEROIDEN TARKOITUS

1= ykseyden luku
2= vastakkainasettelun luku
3= jakamattomuuden ja katoamattomuuden luku
4= maailman luku (psyykkisen kehityksen luku)
5= maailman täydellisyyden ja ihmisen luku
6= luomisen luku
7= täydellisyyden luku (onnen luku)
8= uudistumisen ja uuden alkamisen luku
9= totuuden ja enkelten luku
10= täydellisyyden luku (päämäärän saavuttaminen)
11= synnin luku
12= kosminen perusluku
13= onnettomuuden luku
14= kuun luku
15= valon luku
16= neljän palvelija
17= vedenpaisumuksen luku
18= israelilaisten paha luku
19= kuoleman ja onnen luku
20= mittaluku
21= absoluuttisen totuuden luku
22= jokaiselle jotakin
23= ?
24= kosminen onnen luku
25= uskon ja kolmen persoonan luku
26= jhvh kirjainten lukuarvojen summa
27= kuun, ennustuksen ja oraakkelin luku(jumalien puoleen kääntymisen luku)
28= ”kuuaseman” luku (ikuisen rauhan, mystisen yhtymisen luku)
29= vallattomuuksien ja kiusanteon luku
30= kohtalokas välietappi (suruaika, kosmisen yhteyden, kuujumalan luku)
32= säätelee planeettojen liikkeitä
33= myysteerien, salaisuuksien luku
34= maaginen luku
35= harmonian luku
36= kaikkeuden vertauskuva
38= tämän - ja tuonpuolleisuuden luku
40= koetusten luku (elämänkaaren lakipiste)
42= rangaistuksen luku
45= ihmisen luku (adam)
46= kristuksen luku
49= ”salaisen opin tulta” (mikeokosmoksen salaisuudet `7x7=49 luku sisältää maailmankaikkeuden)(ennen jälleensyntymistä kestää 49 päivää)
50= ilon ja täyden iän luku
52= onni ja menestys, katumus ja anteeksiantamus
54= pohdiskelun luku
55= täydellistymisen luku (aritmettisen ominaisuuksien takia)
60= ajan luku
63= vaarallinen luku (jos sen ylittää elää hyvin vanhaksi)
64= suoran ja rajoittamuuden luku (viisauden, jumalallisen sophiaan ja maailmansielun luku)
65= jumalan luku
66= onnen luku
69= onnen luku joka tuo mainetta ja kunniaa
70= onnea ja onnettomuutta (takuuvarmoja onnennumeroita 10x7= 70)
72= viisauden luku
75= merkitsee hyvän tekemisen täydellisyyttä
77= pahuuden ja synnin luku
80= lopullisuuden luku
81= ikuisuuden ja totuuden luku
99= enkelten luku
100= täydellisen hyvän luku
102= pyhienvaltajien luku
110= kunniallinen luku
120= jalomielisyyden ja kunnioituksen luku
140= vanhan ja uuden yhtymisen luku
144= pysyvyyden ja kestävyyden luku
150= puhdistumisen luku
153= pelastuksen luku
176= sielun luku
216= buddhalaisten luku
220= petoksen luku
260= pyhä luku
283= ennakoiden luku
284= jumalallinen luku
300= hengen luku
318= vapauden luku
360= astrologian luku
365= valon ja oikeudenmukaisuuden luku
500= ikuisen rauhan ja anteeksiantamisen luku
600= köyhien ja rikkaitten luku
666= pedon luku myös auringon luku
800= valhallan sotilaiden luku
801= pyhän luku
888= on vastaluku luvulle 666
1000= paljouden luku
2000= sapatin askeleiden luku
7000= valittujen luku
10000= kaiken sisältävä
144000= pyhien luku (puhtauden luku)
1000000= menestyksen ja menestyksen luku

VALKOISEN
NOIDAN PUOTI

NOITAKERHO

MENNYT ELÄMÄ

MEEDIO

NUMEROLOGIIKKAA

NUMEROIDEN
TARKOITUS