Takaisin edelliselle sivulle selaimen Takaisin / Back –painikkeella

 

 

Rokotusohjeet

Tässä ohjeita erilaisista rokotuksista koosteena, voit myös käydä katsomassa www.eela.fi

KOIRAN ROKOTUSSUOSITUS

Rokota vain terveitä ja matolääkittyjä koiria. Nartut suositellaan rokotettaviksi ennen astutusta. Eri rokotteita ei suositella annet­taviksi samanaikaisesti. Elävien rokotteiden antoväliksi suositellaan neljää viikkoa. Rokotusten välin on oltava vähintään kaksi viikkoa.

INCLUDEPICTURE “http://www.eela.fi/img/grf/rokote/taulukko8.gif” \* MERGEFORMATINET

(A Lisääntyneestä tartuntavaarasta johtuen pennut voidaan rokottaa alle kolmen kuukauden iässä, jo kuuden viikon iästä alkaen. Tällöin rokotusohjelmaa jatketaan suosituksen mukaisesti kolmen kuukauden iästä eteenpäin.

(B Luolametsästyksessä käytettävät koirat rokotetaan MMMELO:n määräyksestä vuoden välein rabiesta vastaan. Muut metsästyskoirat ja viranomaisten palveluskoirat rokotetaan joka toinen vuosi raivotautia vastaan.

 

HUOM! Koiranäyttelyn järjestäjien rokotusvaatimukset voivat poiketa tässä esitetyistä suosituksista.

HYPERLINK “http://www.eela.fi/palvelut/” \l “1” YHDISTELMÄROKOTTEET

Penikkatauti, tarttuva maksatulehdus ja parvo

- NOBIVAC DHP

Penikkatauti, tarttuva maksatulehdus, parvo ja parainfluenssa

- DURAMUNE 4

- NOBIVAC DHPPI

HYPERLINK “http://www.eela.fi/palvelut/” \l “2” PARVO

- NOBIVAC PARVO

HYPERLINK “http://www.eela.fi/palvelut/” \l “3” RABIES

- MADIVAK

- NOBIVAC RABIES VET

- RABDOMUN

- RABISIN

HYPERLINK “http://www.eela.fi/palvelut/” \l “4” LEPTOSPIROOSI

- DOHYVAC L

- LEPTODOG

- NOBIVAC LEPTO

HYPERLINK “http://www.eela.fi/palvelut/” \l “1” PARAINFLUENSSA

- NOBIVAC PI

- NOBIVAC KC

HYPERLINK “http://www.eela.fi/palvelut/” \l “5” EELAN AUTOGEENIROKOTTEET

EELA KOIRAN STAFYLOKOKKIROKOTE

EELA KOIRAN STAFYLOKOKKITOKSOIDIROKOTE

YHDISTELMÄROKOTTEET

Koirat voidaan rokottaa joko penikkatauti -tarttuva maksatulehdus -parvo tai penikkatauti -tarttuva maksatulehdus -parvo- para­influenssa-yhdistelmärokotteilla. Parainfluenssaviruksia sisältävää yhdistelmärokotetta suositellaan käytettäväksi kenneleissä ja usein näyttelyissä käyville koirille.

 

PARVO

Tapettuja parvovirusrokotteita käytettäessä on syytä muistaa, että maternaaliset vasta-aineet voivat häiritä rokotussuojan muo­dostumista jopa 4 kk:n ikään saakka. Korkeat maternaalisten vasta-aineiden tiitterit voivat häiritä myös elävän parvovirusrokot­teen tehoa.

Eläviä parvovirusrokotteita suositellaan käytettäväksi erityisesti kenneleissä, joissa parvovirus aiheuttaa ongelmia. Elävää virusta sisältävät rokotteet antavat yleensä pitkäkestoisemman suojan ja estävät tehokkaammin parvoviruksen erittymistä mahdollisen tartunnan jälkeen.

Tiineiden tai immunosuppressoitujen eläinten rokottamista eläviä viruksia sisältävillä rokotteilla ei suositella. EELA ei suosittele tehosterokotuksia tiineille nartuille.

Pennut voidaan rokottaa ensimmäisen kerran 6-10 viikon iässä. Jos pentu ei ole saanut ternimaitoa, rokotukset voidaan aloittaa 6-8 viikon iässä. Rokotusten väliksi suositellaan neljää viikkoa. Pennut rokotetaan jatkossa rokotusohjelman mukaisesti penik­katautia, tarttuvaa maksatulehdusta ja parvovirustartuntoja vastaan kolmen ja neljän kuukauden iässä.

 

RABIES

Rabiestartunta leviää lähes yksinomaan raivotautisen nisäkkään pureman välityksellä. Rokottamalla koirat ennaltaehkäistään infektio koirassa ja taudin mahdollinen leviäminen muihin eläimiin ja ihmiseen.

Ensimmäinen rokotus suositellaan annettavaksi koirille noin 4 kuukauden iässä ja toinen vuoden iässä ja tämän jälkeen tehostero­kotukset annetaan joka toinen vuosi. Poikkeuksena tästä ovat luolametsästyksessä käytettävät koirat ja viranomaisten palvelus­

 

koirat, jotka rokotetaan vuosittain (MMMELOn määräys). Kaikki koirilla käytetyt rokotteet ovat inaktivoituja. Raivotautirokot­teen antamista samanaikaisesti muiden rokotteiden kanssa ei suositella, koska samanaikaista käyttöä ei ole riittävästi tutkittu.

 

LEPTOSPIROOSI

Leptospiroosirokotetta suositellaan käytettäväksi koirille, jotka matkustavat maihin, joissa tartunta on yleinen. Rokottaminen antaa suojaa kliinistä tautia vastaan, mutta ei estä mahdollista bakteerin kantajuuden kehittymistä. Tartunnan saanut koira voi rokotuksesta huolimatta erittää leptospira-bakteeria. Leptospiroosi on zoonoosi.

Rokotteet saattavat aiheuttaa joillekin koirille yliherkkyysreaktioita. Rokotusta ei suositella alle yhdeksän viikon ikäisille pennuille. Perusimmunisointiin tarvitaan kaksi rokotusta 2-4 viikon välein. Tehosterokotus annetaan vuosittain.

 

EELAN AUTOGEENIROKOTTEET

Koiran stafylokokkirokotteiden tarkkaa vaikutusmekanismia ei tunneta. Autogeeniset stafylokokkirokotteet valmistetaan bakteeri­kannoista, jotka on eristetty potilaana olevan koiran iholta, joten niiden pitäisi sisältää spesifinen, infektion aiheuttava S. interme­dius -bakteeri. Samanaikaisesti esiintyvät, antigeenisiltä ominaisuuksiltaan poikkeavat kannat saattavat heikentää rokotushoidon onnistumismahdollisuuksia.

Rokottamisen tehosta on saatavilla vain harvoja yksityiskohtaisia kuvauksia, vaikka rokotteet ovat kirjallisuuden mukaan laajassa käytössä. Kontrolloituja tutkimuksia ei siis ole tehty, mutta autogeenistafylokokkirokotteista saattaa silti olla hyötyä joillekin koirille.

Toistuvien märkäisten ihotulehdusten taustalla saattavat olla muut ihosairaudet, virulentit organismit, immuunivajavuustilat tai näiden yhdistelmät. Immuunivajavuuksista kärsivien koirien kroonisten, uusiutuvien ihotulehdusten hoidossa voidaan harkita puolustusjärjestelmään vaikuttamista. Tämäntyyppisten hoitojen tarkoituksena on saada eläimen immuunijärjestelmä reagoimaan tehokkaammin. Hoidolla ei kuitenkaan saada normaalia puolustusjärjestelmää ylireagoimaan, joten siitä on vain vähän tai ei ollen­kaan hyötyä silloin, kun ihotulehdus johtuu ihon heikkoudesta eikä immuunivajavuudesta.

Rokotteita ei tule käyttää ensisijaisena hoitomuotona, vaan muiden hoitojen lisänä. Rokotuksilla ei voida ratkaista meneillään olevaa taistelua infektiota vastaan, mutta niiden toivotaan estävän tai minimoivan myöhemmät uusimiset.

 

Lisätietoja: www.eela.fi